XXI Zlot Niepodległościowy - Łowczówek 2019

Dnia 10 listopada 2019r. na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku odbędą się XXI Powiatowe Obchody Święta Niepodległości powiązane ze 105....

Czytaj więcej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie...

Czytaj więcej

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System...

Czytaj więcej

Patriotyczne konkursy i wydarzenia PTTK Ziemia Tarnowska

PTTK Ziemia Tarnowska oraz współorganizatorzy zapraszają do udziału w tegorocznych konkursach okolicznościowych upamiętniających historię I i II wojny...

Czytaj więcej

Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do dziewiątej edycji projektu „Proaktywni na plus”. ...

Czytaj więcej

Konsultacje oferty realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i rekreacji

Na podstawie art. 12.1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) złożono do...

Czytaj więcej

Gmina Pleśna turystycznym skarbem Małopolski!

Znane są już wyniki pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu pn. „Turystyczne Skarby Małopolski”. Gmina Pleśna została laureatem głównej kategorii...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów w Gminie Pleśna

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Pleśna.

Czytaj więcej

Możliwość pozyskania środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej

W związku z możliwością pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów z...

Czytaj więcej