• Najpiękniejsze palmy w parafii i gminie Pleśna
  • Spotkanie Rad Sołeckich
  • Sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
  • Misterium Męki Pańskiej w Pleśnej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Najpiękniejsze palmy w parafii i gminie Pleśna

Za nami dwa konkursy plastyczne na najładniejsze palmy wielkanocne. W Niedzielę Palmową na placu kościoła WNMP w Pleśnej odbył się Parafialny Konkurs...

Czytaj więcej

Spotkanie Rad Sołeckich

Z intencji władz gminy Pleśna w poniedziałek, 15 kwietnia 2019r. w Centrum Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich sołectw. Członkowie...

Czytaj więcej

Sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze

Dnia 24 marca mieszkańcy gminy Pleśna udali się do urn, by wybrać nowych reprezentantów miejscowości. Spośród jedenastu sołtysów, sześciu to osoby,...

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna został zamieszczony wykaz nieruchomości mienia komunalnego,...

Czytaj więcej

Nabory na projekty grantowe

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i turystyki

Wójt Gminy Pleśna ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem zajęć sportowych i turystyki. Ogłoszenie...

Czytaj więcej

Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko do 15 maja 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE nr 809/2014), od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składane są w formie elektronicznej...

Czytaj więcej

Misterium Męki Pańskiej w Pleśnej

W piątek poprzedzający Wielki Tydzień młodzież działająca przy parafii Pleśna oraz grupa teatralna "Młodzi Gniewni" wystawiła Misterium Męki Pańskiej....

Czytaj więcej