Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach  z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu...

Czytaj więcej

Wędruj Razem z Nami - Tatry Polskie (ZAPISY)

Jan Wójtowicz oraz Centrum Kultury w Pleśnej zapraszają na drugą wycieczkę XI sezonu akcji "Wędruj Razem z Nami".

Tatry Polskie
sobota, 17 czerwca...

Czytaj więcej
Raport o stanie gminy za 2022 rok

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Na podstawie zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. ...

Czytaj więcej
Spotkanie dla grupy defaworyzowanej z obszaru LGD Dunajec-Biała

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej z obszaru LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby...

Czytaj więcej
Badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego

Badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego badania rolnicze w...

Czytaj więcej
Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w LGD Dunajec-Biała

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o...

Czytaj więcej

Lackowa zdobyta

W sobotę, 27 maja 17 uczestników przetarło czerwony szlak graniczny, zdobywając ten wyjątkowy szczyt Beskidu Niskiego. W programie wycieczki znalazły...

Czytaj więcej
Transmisja z XLVI Sesji Rady Gminy Pleśna

Transmisja z XLVI Sesji Rady Gminy Pleśna

Zapraszamy na transmisję na żywo z XLVI Sesji Rady Gminy Pleśna, która odbędzie się dnia 26 maja 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy...

Czytaj więcej

Dwutygodniowa, letnia półkolonia w Pleśnej 2023 - zapisy!

Centrum Kultury w Pleśnej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Pleśnej oraz Firmą KreaTech z Krakowa zapraszają na dwutygodniową półkolonię dla dzieci.

Pr...

Czytaj więcej